TEDAVİNİN İZLENMESINDE AMBULATUVAR VE EV KAN BASINÇLARI

TEDAVİNİN İZLENMESINDE AMBULATUVAR VE EV KAN BASINÇLARI

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonunun yararlı olduğu hastalar,

• Sınırda (borderline) veya dirençli hipertansiyonu olan,
• Değişken kan basıncı bulunan,
• Hipotansif semptomları olan, otonom işlev bozukluğu olan ve
• Kan basıncının sıkı kontrolü gereken hastalardır.

Ayrıca tedavi sonuçlarının ayrıntılı değerlendirilmesi gereken hastalarda da ambulatuvar kan basıncından yararlanılır. Ambulatuvar kan basıncı, erişilen kan basıncı hedefinin tespiti, vadi-tepe oranı değerlendirmesi, gündüz ve gece kan basınçlarına etki, kan basıncı değişkenliğine etki, kan basıncı yüküne etki, tedavi zamanlaması ve klinik çalışmaların değerlendirilmesinde yararlıdır.

Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu, hastaların prognozlarını değerlendirmede de yararlıdır. 24 saatteki ortalama kan basınçlarının düzeyi ve kardiyovasküler olaylar ve uç organ hasarları arasında ilişki gösterilmiştir. Bu ilişki, klinik kan basıncı ölçümleriyle yapılan değerlendirmelere göre daha belirgindir. Gündüz-gece farkı ortadan kalkan kişilerde (non-dippers) kardiyovasküler olaylar ve uç organ hasarları daha fazladır. Kan basıncı değişkenliği arttıkça komplikasyon olasılığı artmaktadır. Yine benzer olarak, kan basıncı yükü arttıkça komplikasyon olasılığı artmaktadır.

Evde kan basıncını takip etmenin, hastanın tedaviye uyumunu arttırdığı kesindir ve bu durum kan basıncının kontrolüne de yansımaktadır. Hipertansiyonda tedavi etkilerinin kontrolü için de son derece kullanışlı olan bu yöntem, hipertansiyonun uygun kontrolünü sağladığı için tedavi maliyetlerini de düşürür. Günlük pratikte, ev ölçümleri beyaz gömlek hipertansiyonunun tespit ve takibinde ve genellikle kötü kompliansın neden olduğu refrakter hipertansiyonda son derece kullanışlıdır. Ayrıca, bu yöntem kognitif fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde yaşlılarda da gençlerdeki kadar güvenilirdir. Sınırda veya hafif hipertansiyonlu gebeler ile sıkı kan basıncı kontrolüne ihtiyaç duyan diyabetlilerde de bu yöntemin kullanımı büyük yarar sağlar.

Yapılan çalışmalar, hipertansiyonlu hastada risk belirlemesi açısından ambulatuvar kan basıncı ile tespit edilen gündüz ortalama kan basıncının en güçlü parametrelerden biri olduğunu göstermektedir. Evde ölçülen kan basınçlarının da, ambulatuvar kan basıncı gündüz ortalamaları ile benzer sonuç vermesinden ötürü, benzer değerde bir prognostik gösterge olması beklenmelidir.

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir