AZ KULLANILAN ANTİHİPERTANSİFLER

AZ KULLANILAN ANTİHİPERTANSİFLER

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Renin İnhibitörleri:
Bu grubun tek bir temsilcisi mevcuttur; Aliskiren

Etki Mekanizması:
Aliskiren, renini aktive olduğu bölgede inhibe ederek, angiotensinojen isimli peptidin angiotensin-I isimli metabolitine dönüşmesini engeller. Angiotensin-I’in üretiminin azalması, angiotensin II’ye dönüşümü azaltır ve kan basıncında düşme görülür.

Etkinlik Verileri:
Aliskiren, günde tek doz kullanıldığında, hipertansif hastalarda diyastolik kan basıncında düşme sağladığını kanıtlamıştır. Mevcut kanıtlar, öncelikle diğer alternatif tedavilerle kombine kullanımını desteklemektedir.

Önerilen Dozlar:
150-300 mg/gün

İstenmeyen Etkiler:
Nadiren angio-ödem, diyare (yüksek dozlarda), ACE inhibitörleriyle kombine kullanımda hiperkalemi

Kesin Kontrendikasyon:
Aşırı duyarlılık, gebelik

Dikkat gerektiren durumlar:
Renal işlev bozukluğı

Tedavideki Yeri:
Hipertansiyon tedavisinde diüretiklerle kombine olarak

Yazar: Prof. Dr. Francesco Fici

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir