MONOTERAPİ/KOMBİNASYON SEÇİMİ

MONOTERAPİ/KOMBİNASYON SEÇİMİ

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Hipertansiyonlu hastaların çoğunda, etkin kan basıncı kontrolünün sağlanabilmesi için iki veya daha fazla ilaç kullanılması gereklidir. Klinik çalışmaların ve meta analizlerin sonuçları, farklı sınıflardan iki antihipertansif ilacın tek bir ilacın dozunu iki katına çıkarmaktan daha fazla kan basıncı düşüşü sağladığını göstermiştir. Farklı sınıflardan antihipertansif ilaçların kombine edilebilmesi için, etki mekanizmalarının farklı ve birbirini tamamlar nitelikte olması ve kombinasyon toleransının da iyi olması gereklidir. Sabit düşük doz kombinasyonları tek bir tablette birleştirilerek uygulama kolaylığı, hasta uyumunda artış, yan etki olasılığının azaltılması ve kan basıncı hedefine daha çabuk ulaşılması gibi yararlar sağlanabilir.

Yüksek kardiyovasküler riski olan hastalarda, subklinik organ hasarı olanlarda, diyabetiklerde, böbrek yetersizliğinde ve kan basıncı düzeylerinin hedef değerlerden 20 mmHg sistolik, 10 mmHg diyastolik daha yüksek olduğu hastalarda, iki veya daha fazla ilaçla kombinasyon zorunludur.

Diüretiklerle kombinasyon: Tiyazid diüretikleri ACE inhibitörleri ve angiotensin reseptör blokerleri ile kombine edilebilir. Diüretik/beta bloker kombinasyonu ise diyabet ve dislipidemi gelişimini artırabileceği için tercih edilmemelidir.

Kalsiyum kanal blokerleri ile kombinasyon: Kalsiyum kanal blokerleri ile ACE inhibitörleri, angiotensin reseptör blokerleri, tiyazid diüretikleri ve beta blokerler (sadece dihidropiridinlerle) kombine edilebilir. Özellikle kalsiyum kanal blokerleri ile ACE inhibitörlerinin kombinasyonunun, hem kan basıncını düşürmede hem de klinik olayları azaltmada yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu kombinasyon ilk basamakta kullanılabilir.

ACE inhibitörleri ile angiotensin reseptör blokerleri kombinasyonu: Bu kombinasyon herhangi bir yarar sağlamadığı gibi renal yan etkilerde ciddi artış riskini taşır.

Sabit dozlu kombinasyon veya serbest ilaç seçimi: Tek tablette toplanmış sabit dozlu kombinasyon alınan tablet sayısını azaltır, hasta uyumunu ve tedavi başarısını arttırır.

İkiden fazla ilaçla kombinasyon: Hipertansiyonlu hastaların %15-20’den fazlasında kan basıncı iki ilaçlı kombinasyonla kontrol altına alınamadığı için, üç veya daha fazla ilaçlı kombinasyonlar gerekli hale gelir. Bu durumda, ACE inhibitörleri veya angiotensin reseptör blokerleri ile bir diüretik ve bir kalsiyum antagonistinin kombine edilmesi en uygun yaklaşımdır.

MONOTERAPİ KOMBİNASYON SEÇİMİ

Yazar: Prof. Dr. Francesco Fici

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir