KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN SEREBRAL VE RENAL ETKİLERİ

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN SEREBRAL VE RENAL ETKİLERİ

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Kalsiyum kanal blokerlerinin serebral etkileri: Kalsiyum kanal blokerleri hipertansiyonlu hastalarda inme sıklığını diğer antihipertansif ilaçlardan daha fazla azaltırlar. Kalsiyum kanal blokerleri vazodilatör etkileriyle akut serebrovasküler olaylara, özellikle de subaraknoid kanamaya sekonder vazospazmı azaltırlar. Ancak bu endikasyon sadece parenteral nimodipin için onaylanmıştır.

Kalsiyum kanal blokerlerinin hipertansiyon veya mikrovasküler lezyonlara (laküner infarktlar) bağlı kognitif fonksiyon bozukluklarında da kullanılması önerilmiştir. Bu konuda mini mental test kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda kognitif fonksiyonlarda az miktarda düzelme saptanmışsa da, bu etkinin kan basıncı düşmesine sekonder olduğu düşünülmüştür.

Kalsiyum kanal blokerlerinin renal etkileri: L tipi kalsiyum kanalları afferent arteriyollerde hakim olarak bulunduklarından, konvansiyonel kalsiyum kanal blokerleri öncelikle afferent arteriyolü ve daha az oranda da efferent arteriyolleri dilate ederler. Afferent arteriyolün daha fazla dilate olması intraglomerular basıncı arttırarak glomerular hipertansiyona ve zamanla glomeruloskleroza neden olur.

Konvansiyonel kalsiyum kanal blokerlerinin aksine 4. kuşak kalsiyum kanal blokerleri hem afferent, hem de efferent arteriyolleri aynı oranda dilate ederler ve intraglomeruler basıncın yükselmesine neden olmazlar. Efferent arteriyollerdeki dilatasyonun temel mekanizması L-tipi ve T-tipi kanalların birlikte bloke edilmesidir. Büyük çaplı klinik çalışmalarda kalsiyum kanal blokerlerlerinin glomerül fonksiyonlarının idamesinde diüretikler ya da ACE inhibitörleri kadar etkili olduğunu göstermiştir. Bu böbrek koruyucu etki, büyük ölçüde kan basıncının düşmesine bağlıdır. Diyabetli olsun veya olmasın, mikro-albuminürisi olan hipertansiyonlu hastalarda kalsiyum kanal blokerlerleri ACE inhibitörleri veya ARB’ler ile kombine edilmelidir.

Yazar: Prof. Dr. Francesco Fici

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir