KOMBİNASYONDA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ

KOMBİNASYONDA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Geçen yüzyılın son dekadlarında kalsiyum kanal blokerleri hakkında yapılan yayınlar, bu ilaçlara olan ilgiyi ve kullanımlarını oldukça azaltmış, fakat bu görüşlerin pek çok araştırıcı tarafından çürütülmesi sonucu, bu grup ilaçların kullanımları son zamanlarda daha da artmıştır. Kalsiyum kanal blokerlerinin hipertansiyon tedavisi için kullanılmalarının yanı sıra, koroner hastalıklarında da kullanılması tedavide kullanım alanını arttırmaktadır.

Bilindiği gibi, kalsiyum kanal blokerlerini dihidropiridin grubu ve nondihidropiridin grubu olarak basitçe ikiye ayırmak olasıdır. Dihidropiridin grubu, kalp atım sayısını artırırken non-dihidropiridin grubu olanlar azaltırlar. Bu özellikleri göz önüne alındığında, dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri beta reseptör blokerleri ile çok uyumlu bir kombinasyon oluştururlar. Bu kombinasyon ile kan basıncı azalırken, kalp atım sayısında bir değişiklik olmaz. Bu kombinasyon, özellikle hipertansiyon ile seyreden koroner hastalarında olumlu sonuçlar verir. Unutulmaması gereken konu ise, her ikisi de bradikardi yapacağı için beta reseptör blokeri ilaç grubu ile non-dihidropiridin grubu ilaçların kombinasyonunun yapılmamasıdır.

Zamanımızda kalsiyum kanal blokerleri ile ACE inhibitörleri veya ARB’lerin kombinasyonundan çok olumlu sonuçlar alınmıştır ve kombine kullanımları pek çok araştırıcı tarafından önerilmektedir. Bu kombinasyonda, ACE inhibitörleri veya ARB’ler hem dihidropiridin hem de non dihidropiridin ilaç grupları ile kombine edilebilirler. Bu kombinasyon ile hipertansiyona bağlı sol ventrikül hipertrofisinin geriletilmesi monoterapiye göre çok daha etkili olmaktadır. Ayrıca, bu tip kombinasyonların diyabetik nefropatiye bağlı hipertansiyon olgularında da monoterapiye göre çok daha etkili olduğu iddia edilmektedir. Bu kombinasyonu yapan iki ilaç grubu da vasodilatasyon yaparlar ve natri-üretik etkileri vardır. Fakat etki mekanizmaları farklıdır. ACE inhibitörleri daha çok yüksek renin seviyelerinde daha etkili iken, kalsiyum kanal blokerleri düşük renin seviyelerinde daha etkili olurlar. Dolayısıyla, kombinasyon tedavisi her iki durumda da etkili olur. Ayrıca kalsiyum kanal blokerlerine bağlı gelişebilen refleks taşikardi ve ödem riski bu kombinasyon sonucu azalır. Kesin bir kanaat olmamasına rağmen, kalsiyum kanal blokerleri ile ARB kombinasyonunun, kalsiyum kanal blokeri ACE inhibitörü kombinasyonundan daha etkili olduğunu kabul eden bazı yeni araştırmalar vardır.

Farklı iki kalsiyum kanal blokeri (dihidropiridin grup ve non-dihidropiridin grup) kombinasyonu da yapılabilir. Bu kombinasyonla, kan basıncının azaltılması daha belirginleşirken, dihidropiridinlerin yaptığı taşikardi nondihidropiridin grubunun yaptığı bradikardik etki tarafından önlenir ve hastanın kalp atımında azalma veya yükselme olmaz. Hipertansiyonla seyreden koroner olgularında bu kombinasyonu öneren araştırıcılar vardır.

Kalsiyum kanal blokerleri gerekirse alfa 1 reseptör blokerleri ile de kombine edilebilir, aditif etki vardır.

Kalsiyum kanal blokerleri ile diüretik kombinasyonu etkili bir kombinasyon olarak gözükmemektedir. Dihidropiridin grubuna, özellikle amlodipine bağlı ödem, diüretiklerle tamamen ortadan kaldırılamaz.

Yazar: Prof. Dr. İstemi Nalbantgil

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir