HİPERTANSİYONUN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

HİPERTANSİYONUN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyonun neden olabileceği sorunlar organ hasarları ile sonuçlanabilir. Bunları özetleyecek olursak:

• Kalp hastalıkları: Sol ventrikül hipertrofisi, koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü, aritmiler, kalp yetersizliği
• Serebrovasküler hastalık: geçici iskemik atak, iskemik inme, beyin kanaması
• Böbrek hastalığı: böbrek bozukluğu, diyabetik nefropati
• Periferik arter hastalıkları: anevrizmalar
• İlerlemiş retinopati: kanama, eksuda ve papiller ödem

Bunların dışında, hipertansif olgularda subklinik organ hasarlarına ve dismetabolik risk faktörlerine de (hiperkolesterinemi, diyabetes mellitus, hiperürisemi) sık rastlanmaktadır. Bu faktörlerin varlığında yüksek kan basıncının yol açtığı yukarıda sayılan sorunların oranı da artmaktadır. Bu nedenle, hipertansif bir hastanın kardiyovasküler risklerinin değerlendirilmesinde sadece yükselmiş kan basıncını değil, var olan diğer dismetabolik faktörlerin, subklinik, klinik organ hasarlarının da değerlendirilmesi gerekir.

Koroner arter hastalığı, inme gibi ölüm riski de kan basıncının yükselmesi ile artmaktadır. Sistolik ve diyastolik kan basıncındaki artışlara bağlı olarak, inme ve koroner arter hastalığı riskindeki artışlar aşağıda gösterilmiştir;

HİPERTANSİYONUN YOL AÇTIĞI SORUNLAR


Buna karşın diyastolik kan basıncında 5-6 mmHg azalma, inme riskinde %36, koroner arter hastalığı riskinde %16 azalmaya neden olmaktadır. Yandaki grafikte de yaş grubu ve sistolik kan basıncı ile kardiyovasküler risk arasındaki ilişki açıkça görülmektedir.

 

HİPERTANSİYONUN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Yazar: Prof. Dr. İstemi Nalbantgil

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir