BAŞLICA KAN BASINCI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA KAN BASINCI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Kan basıncı direkt veya indirekt olmak üzere 2 yöntemle ölçülebilir. Halen standard kan basınç ölçüm yöntemi, Riva Rocci tarafından tanımlanan indirekt sfigmomanometre yöntemidir. Ancak, arterin içine bir kateter sokularak uygulanan direkt ölçüm yöntemleri de özellikle anjiografi laboratuvarları, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler gibi hastanın yakın takibini gerektiren durumlarda kullanım alanı bulmaktadır.

Kan basıncı ölçümü sfigmomanometre denilen tansiyon aletleri ile indirekt olarak ölçülmektedir. Sfigmomanometreler, hava pompalamaya yarayan lastikten yapılmış bir puvar, puvarın boyun kısmında bir kontrol valvi, değişik boyutlarda olabilen bir manşon, havayı ileten lastik tüpler ve bir manometreden oluşmuştur. Ölçüm, manşon içindeki hava basıncının arter içindeki kan basıncı ile karşılaştırılması prensibine dayanır. Yüksek basınçla şişirilen manşon ile kemik arasında sıkışan arterden geçen kanın oluşturduğu türbülansın yarattığı düşük ve orta frekanslı sesler (Korotkoff sesleri) değerlendirilerek kan basıncı bulunur.

Hipertansiyon tanısı ve antihipertansif tedavi ile ilgili kararların standard koşullar altında ölçülmüş doğru kan basıncı sonuçlarına göre verilmesi zorunludur. Buna karşılık, klinikte kan basıncı ölçümü ile ilgili çeşitli problemler vardır. Takipte hekimin tarafgirliği problem yaratabilmekte ve çeşitli hekimlerin ölçtüğü kan basınçları arasında önemli farklar bulunabilmektedir. Beyaz gömlek etkisi ile çok sık karşılaşılmakta ve bu durumda da hastanın hekim ofisi dışındaki kan basınçlarını bilmek ciddi sorun yaratabilmektedir. Tüm bu nedenlerle evde kan basıncı ölçümü uluslararası kılavuzlar tarafından ofis kan basıncına güvenilir bir alternatif olarak tavsiye edilmektedir. Değişken bir parametre olan kan basıncının doktor ofisi dışında, özellikle de aktivite ya da uyku gibi pratikta kan basıncının ölçülmesinin olanaklı olmadığı zamanlardaki ölçümü ve kan basıncının diurnal variasyonunun izlenmesi amacıyla da ambulatuar kan basıncı takibi geliştirilmiştir. Hatalı olarak “Tansiyon Holteri” olarak da isimlendirilen bu yöntemin temeli, kola bağlı bir manşonun bağlı olduğu bir elektronik cihaz tarafından belirli aralıklarla hastanın kan basıncının ölçülmesine dayanır. Kan basıncı ölçümü amacıyla daha ziyade osilometrik yöntem, yani sistol sırasında arterden geçen kanın manşondaki hava basıncında yarattığı titreşim kullanılır.

BAŞLICA KAN BASINCI ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir