DİREKT KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

DİREKT KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Kan basıncı ölçümünde altın standart intraarterial kan basıncı tayinidir. Bu yöntemde non invazif ölçüme göre SKB ve DKB 5-10 mmHg daha fazladır. Bu yöntem, genellikle ameliyathane, anjiografi salonları ve yoğun bakım ünitelerinde hastanın kan basıncının sürekli monitorize edilmesi amacıyla kullanılır.

Şu durumlarda direkt KB ölçümü yapılır;

a. Kardiyovasküler hemodinami bozuksa
b. Obezite, aritmi, kardiyopulmoner by-pass’da non-pulzatif kan akımı gibi nedenlerle indirekt KB ölçümü yapılamıyorsa
c. Düşkün hastalarda lokalize doku hasarı gibi nedenlerle manşon kullanılamıyorsa
d. Sık kan gazları tayini gerekiyorsa

Genellikle radial ve dorsalis pedis gibi kollaterali olan (tromboz olursa düşüncesiyle) arterler tercih edilir. Bu mümkün değilse brakial veya femoral arter kullanılabilir.

Yazar: Prof. Dr. Nail Çağlar

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir