KAN BASINCI ÖLÇEN CİHAZLARIN SEÇİMİ VE BAKIMI

KAN BASINCI ÖLÇEN CİHAZLARIN SEÇİMİ VE BAKIMI

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Sfingomanometreler civalı, aneroid ve elektronik (yarı veya tam otomatik aletler) olmak üzere üç tiptedir.

Civa barometreli sfigmomanometreler, kalibrasyon gerektirmezler ve en güvenilir ve standart alet durumundadırlar, ancak cıvanın yol açabileceği çevre zararları gerekçesiyle pek çok ülkede kullanımları yasaklanmıştır. Buna karşılık, klinik pratikte en yaygın kullanılanlar aneroid sfigmomanometrelerdir. Hem aneroid, hem de elektronik barometreli sfigmomanometrelerin en geç altı ayda bir kez civalı manometre ile kalibrasyonu gereklidir.

Yarı veya tam otomatik elektronik aletler değişken sonuç vermekle beraber, kalibre edilmiş olmaları şartı ile klinik pratikte aneroid aletler kadar güvenilir kabul edilebilirler. Özellikle hastaların klinik dışı tansiyon kan basıncı takiplerinin belirlenmesinde yararlıdırlar. Ancak, kan basıncını bilekten ölçen cihazların güvenilir olmadıkları bildirilmektedir. Bebeklerde ise kan basıncı ölçümü ultrasonik aletlerle yapılmaktadır.

Kan basıncı ölçen cihazlarla ilgili güvenliği araştıran iki protokol mevcuttur. Bu protokoller sırasıyla American Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ve British Hypertension Society (BHS) protokolleridir. BHS protokolünün yenileştirilmiş modifiye şekli de Avrupa Hipertansiyon Derneği tarafından yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. AAMI ve BHS protokollerinin her ikisi de farklı kriterler içerdiğinden, tercih edilecek cihazların her iki kritere de uygun olması idealdir.

KAN BASINCI ÖLÇEN CİHAZLARIN SEÇİMİ VE BAKIMI

Yazar: Prof. Dr. Nevrez Koylan

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir