AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Özel bir araç yardımı ile kişinin kan basıncının 24 saat veya daha fazla süre ile ölçülmesine ambulatuvar kan basıncı ölçümü adı verilmektedir. Bu ölçüm, ya direkt yolla ya da kola takılan bir araç ile yapılmaktadır. Direkt yol, artere konan bir kanülasyonla yapılmaktadır. Pratik değildir, ancak hastane şartlarında ve araştırmalarda yapılmaktadır. Kola takılan bir araç ile yapılan ambulatuvar kan basıncı ölçümü ya bir mikrofon yardımıyla oskültasyon metoduyla ya da en çok kullanılan şekli olan brakiyal arter üzerinde biofizik osilasyonların osilometrik ölçümü ile yapılmaktadır.

Bu metotlarda, alet belirli aralıklarla ölçüm yapar bunu hafızasında tutar. Genellikle gündüz saatlerinde 15-20, gece saatlerinde saat başı ölçüm yapacak şekilde ayarlanır. 24 saatin sonunda bilgisayar yardımı ile tüm ölçümler yazılı olarak saptanacağı gibi, 24 saatlik grafiklerde elde edilir. Ambulatuvar kan basıncı ölçümlerinde kabul edilen üst normal değerler, hekim muayenesinde ölçülen değerlere göre biraz daha düşük, gündüz ölçümlerinde sistolik 130-135 mmHg, gece ölçümlerinde ise 120 mmHg kabul edilmektedir.

Oldukça pahalı bir metot olduğu için, her hipertansiyonlu hastada uygulanması doğru değildir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2002 yılından beri pratisyenlerin kullanmaları sınırlandırılmıştır. Ölçüm esnasında hatalı sonuçlar alınmaması için, araç önceden sinyal verir, hasta hareket halinde ise durmalı, kolunu oynatmamalı ve mümkün olduğu kadar statik bir durum almalıdır. Ayrıca, alete bağlı beyaz gömlek etkisi oluşabileceği için 24 saatin ilk üç saatine ait rakamları ya dikkate almamalı ya da bu konu göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

Ambulatuvar kan basıncı ölçümü başlıca şu hallerde yapılmalıdır:
• Beyaz gömlek hipertansiyonu şüphesi (hedef organ hasarını saptamada kullanılmaz),
• Refrakter veya resistan hipertansiyon tanısında,
• Hipertansiyon-hipotansiyon semptomlarını belirlemede,
• Antihipertansif ilacın 24 saat etkili olup olmadığını araştırmak amacıyla,
• Yaşlı hastalarda hangi antihipertansif ilacın daha etkili olduğunun araştırılması,
• Non-dipper hipertansiyonun, noktürnal hipotansiyonun saptanmasında,
• Otonomik disfonksiyonun saptanmasında,
• Hamilelikte hipertansiyon takibinde,
• Klinik araştırmalarda antihipertansif ilacın etkinliğinin araştırılmasında.

AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

Yazar: Prof. Dr. İstemi Nalbantgil

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir