KAN BASINCININ DOĞRU ÖLÇÜLMESİ İÇİN KOŞULLAR

KAN BASINCININ DOĞRU ÖLÇÜLMESİ İÇİN KOŞULLAR

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Hastaya aldığı ilaçlar sorulmalıdır. Birçok ilaç kan basıncını yükseltebilir. Aşırı tuz kullananlarda, ölçüm öncesi sigara içmiş olanlarda, fazla alkol alanlarda hipertansiyon olmaksızın kan basıncı yükselebilir. Dolu mesane, kan basıncını yükseltir. Egzersizden hemen sonra kan basıncı yüksek olabilir.

Yatar ve oturur pozisyonda kan basıncı değerleri farklıdır. Diyastolik kan basıncı, oturanlarda yatanlara göre ~ 5 mmHg daha fazladır. Sistolik kan basıncı ise yatar pozisyonda oturur pozisyona göre ~ 8 mmHg daha fazladır. Oturur ve yatar pozisyonda ölçüm yapılırken, koldaki manşonun sağ atrium seviyesinde olması gereklidir. Yatar pozisyonda, sağ atrium sternum ile yatak arasındaki mesafenin ortasında, oturur pozisyonda ise sternumun ortası veya 4. intercostal aralıktadır. Eğer manşon seviyesi sağ atrium üzerinde ise hidrostatik basınç etkisi ile KB yüksek, altında ise düşük olacaktır. Bu fark ± 10 mmHg veya daha fazla olabilir. KB ölçülen kol desteksiz havada tutulursa isometrik eksersiz nedeni ile KB yüksek ölçülecektir.

Kan basıncı ölçümüne başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. Hastanın pozisyonu ve durumu doğru olmalı
   a. Hasta sessiz ve ılık bir ortamda bulunmalı
   b. Sırtını dayamış ve ayakları yere basar şekilde oturtulmalı
   c. Ön kol çukuru kalp hizasında olacak şekilde kollar desteklenmeli
   d. Hasta ölçümden en az 30 dakika önce aşağıdaki faktörlerden uzaklaşmalı
        i. Nikotin
        ii. Kafein (çay, kahve, kolalı içecek), yemek
        iii. Dolu ve gergin mesane, defekasyon ihtiyacı
        iv. Ağrı
        v. Egzersiz, stress
        vi. İlaçlar
    e. Hastalar en az 5 dakika dinlendirildikten sonra ölçüm yapılmalı
    f. Ölçüm sırasında hastanın konuşmasına izin verilmemeli

2. Manometre seçimi doğru olmalı
    a. Doğruluğu onaylı bir cihaz seçilmeli
    b. Aneroid veya elektronik sfingomanometrelerin kalibrasyonu düzenli yapılmalı

3. Doğru manşon seçilmeli
    a. Tercihen ölçümden önce kol çevresi ölçülmeli
    b. Manşon kol çevresinin en az %80’ini ve kol boyunun en az %40’ını kapsayacak ölçüde olmalı
    c. Manşon fazla sıkı ya da kaymasına imkan verecek ölçüde gevşek sarılmamalı, kolu tam sarmalı (manşon ile kol arasına iki parmak girebilmeli)
    d. Hastanın giysileri kolu sıkmayacak şekilde olmalı (giysi ile kol arasına iki parmak girebilmeli)

Yazar: Prof. Dr. Nail Çağlar

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir