Doç.Dr.Elif Bakır Biyografi

Adı Soyadı: Elif Arı Bakır

Doğum Tarihi: 27.05.1977

Unvanı: Doçent Doktor

İş adresi: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Başasistanı

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000

Tıpta Uzmanlık

 İç Hastalıkları

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2005

Tıpta Uzmanlık / Yan dal uzmanlığı

 Nefroloji

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

2009

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

2001-2009

Uzman Doktor (Zorunlu hizmet) 

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van

2010-2011

Uzman Doktor (Başasistan)

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2011-2012

Doçent Doktor (Başasistan)

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2012-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Nefroloji Derneği

 

Ödüller :

Arı E, Macunluoğlu B, Atakan A, Arıkan H, Tuğlular S, Özener Ç, Akoğlu E. Deneysel     hayvan modelinde tacrolimus ve rapamisin uygulamasının matür endotel hücreleri ve endotel progenitor hücre sayısı üzerine etkileri. 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2008) (Sözlü bildiri birincilik ödülü)

Arı E, Kedrah AE, Alahdab Y, Çakalağaoğlu F, Arıkan H, Kahveci A, Aşıcıoğlu E, Tuğlular S, Özener Ç. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde terlipressin uygulamasının renoprotektif etkileri. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (Kasım 2009) (Eczacıbaşı Baxter Sözlü Bildiri ödülü)   

Arı E, Kedrah AE, Alahdab Y, Çakalağaoğlu F, Arıkan H, Macunluoğlu B, Atakan A,     Aşıcıoğlu E, Kahveci A, Koç M. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde indometazin yerine tenoksikam. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2010) (Sözlü bildiri ikincilik ödülü)

Ari E, Kedrah AE, Alahdab Y, Cakalagaoglu F, Kocak H, Macunluoglu B, Atakan A, Kahveci A, Asicioglu E, Koc M. Aliskiren prophylaxis on experimental contrast-induced nephropathy model. XLVII. European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) Congress, 2010 (One of the best abstracts presented by young authors)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ari E, Yilmaz Y, Gul A, Alahdab YO, Kedrah AE, Macunluoglu B, Aydin A, Arikan H, Ozener C. Human serum complement C3 and factor H in the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count. Am J Reprod Immunol (SCI), 2009; 62(4): 238-242.

 

A2. Kahveci A, Ari E, Arikan H, Koc M, Tuglular S, Ozener C. Streptococcus bovis bacteremia related to colon adenoma in a chronic hemodialysis patient. Hemodial Int (SCI expanded), 2010; 14(1): 91-93.

A3. Kahveci A, Asicioglu E, Ari E, Arikan H, Tuglular S, Ozener C. Severe hypogammaglobulinaemia and opportunistic infections after rituximab therapy in a renal transplant recipient. Nephrol Dial Transplant plus (SCI), 2010; 3(2): 157.

A4. Yegenaga I, Tuglular S, Ari E, Etiler N, Baykara N, Torlak S, Acar S, Akbas T, Toker K, Solak ZM. Evaluation of sepsis/systemic inflammatory response syndrome, acute kidney injury, and RIFLE criteria in two tertiary hospital intensive care units in Turkey. Nephron Clin Pract (SCI), 2010; 115(4): 276-282.

A5. Kahveci A, Ari E, Asicioglu E, Arikan H, Tuglular S, Ozener C. Peritoneal dialysis catheter removal by nephrologists: technical aspect from a single center. Perit Dial Int (SCI), 2010; 30(5): 570-572.

A6. Asicioglu E, Kahveci A, Bakır EA, Bulur A, Arikan H, Koc M, Tuglular S, Ozener C. Unusual presentation of peritonitis with persistent clear aspirate: a case report. Journal of Medical Case Reports, 2010; 4: 383.

A7. Macunluoglu B, Gökçe I, Atakan A, Demirci M, Arı E, Topuzoglu A, Borazan A. A comparison of different methods for the determination of glomerular filtration rate in elderly patients with chronic renal failure. Int Urol Nephrol (SCI expanded), 2011; 43(1): 257-263.

A8. Ari E, Yilmaz Y, Kedrah AE, Alahdab Y, Cakalagaoglu F, Arikan H, Kocak H, Macunluoglu B, Atakan A, Kahveci A, Asicioglu E, Tuglular S, Ozener C. Protective effect of the vasopressin agonist terlipressin in a rat model of contrast-induced nephropathy. Am J Nephrol (SCI), 2011; 33(3): 269-276.

 

A9. Kahveci A, Asicioglu E, Tigen E, Ari E, Arikan H, Odabasi Z, Ozener C. Unusual causes of peritonitis in a peritoneal dialysis patient: Alcaligenes faecalis and Pantoa agglomerans. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2011; 10(1): 12.

A10. Ari E, Kaya Y, Demir H, Asicioglu E, Keskin S. The correlation of serum trace elements and heavy metals with carotid artery atherosclerosis in maintenance hemodialysis patients. Biol Trace Elem Res (SCI), 2011; 144: 351-359.

A11. Ari E, Kaya Y, Demir H, Cebi A, Alp HH, Bakan E, Odabasi D, Keskin S. Oxidative DNA damage correlates with carotid artery atherosclerosis in hemodialysis patients. Hemodial Int (SCI expanded), 2011; 15: 453-459.

A12. Kaya Y, Ari E, Demir H, Soylemez N, Cebi A, Alp H, Bakan E, Gecit I, Asicioglu E, Beytur A. Accelerated atherosclerosis in haemodialysis patients: correlation of endothelial function with oxidative DNA damage. Nephrol Dial Transplant (SCI), 2012; 27: 1164-1169.

A13. Kaya Y, Ari E, Demir H, Gecit I, Beytur A, Kaspar C. Serum cadmium levels are independently associated with endothelial function in hemodialysis patients. Int Urol Nephrol (SCI expanded), 2012; 44(5): 1487-1492.

A14. Gumrukcuoglu HA, Ari E, Akyol A, Akdag S, Simsek H, Sahin M, Gunes Y, Tuncer M. Effects of lowering dialysate sodium on carotid artery atherosclerosis and endothelial dysfunction in maintenance hemodialysis patients. Int Urol Nephrol (SCI expanded), 2012; 44(5): 1833-1839.

A15. Kedrah AE, Ari E, Alahdab Y, Gul CB, Macunluoglu B, Atakan A, Asicioglu E, Cakalagaoglu F, Koc M. Effect of direct renin inhibitör aliskiren in the prevention of experimental contrast-induced nephropathy in the rat. Kidney Blood Press Res (SCI), 2012; 35(6): 425-430.

A16. Ari E, Kedrah AE, Alahdab Y, Bulut G, Eren Z, Baytekin O, Odabasi D. Antioxidant and renoprotective effects of paricalcitol on experimental contrast-induced nephropathy model. Br J Radiol (SCI), 2012; 85(1016): 1038-1043.

A17. Macunluoglu B, Kaya Y, Atakan A, Ari E, Kaspar C, Demir H, Alp HH, Asicioglu E, Kedrah AE. Serum coenzyme Q10 levels are associated with coronary flow reserve in hemodialysis patients. Hemodial Int (SCI expanded), 2012 Nov. Doi: 10.1111/hdi.12001.

A18. Macunluoglu B, Atakan A, Gokce I, Ari E, Tulunay A, Demiralp E, Tuglular S, Ozener C. Effects of rapamisin and tacrolimus on mature endothelial cells and endothelial progenitor cells. J Pak Med Assoc, 2012; 62: 822-825.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. Baslar S, Tulunay A, Ari E, Arikan H, Kaymakcioglu B, Eksioglu Demiralp E, Imeryuz N, Koc M. The Relation between Lipopolysaccharide Levels and Inflammation in chronic kidney disease patients. American Society Of Nephrology Congress, 2009, Amerika.

B2.  Kahveci A, Ari E, Asicioglu E, Nalcacı S, Arikan H, Koc M, Tuglular S, Ozener C. Clinical features of chronic peritoneal dialysis patients admitted to an intensive care unit. 9-th BANTOA Congress of the Balkan Cities Association, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs, 2009, Türkiye.

B3. Ari E, Kedrah AE, Alahdab Y, Cakalagaoglu F, Arıkan H, Koc M. Aliskiren prophylaxis on experimental contrast-induced nephropathy model. XLVII. European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) Congress, 2010, Almanya. 

B4. Ari E, Kedrah AE, Alahdab Y, Cakalagaoglu F, Arıkan H, Koc M. A modulated model of experimental contrast-induced nephropathy. European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) Congress, 2010, Almanya.

B5. Ari E, Kedrah AE, Alahdab Y, Cakalagaoglu F, Tuglular S, Ozener C. Renoprotective effects of terlipressin on experimental contrast-induced nephropathy model. XLVII. European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) Congress, 2010, Almanya.

B6. Kahveci A, Ari E, Nalcacı S, Arikan H, Tuglular S, Ozener C. Prevention of peritonitis in newly placed peritoneal dialysis catheters: efficacy of parenteral versus oral prophylaxis with cefuroxime axetil. XLVII. European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA) Congress, 2010, Almanya.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölüm çevirileri :

C1. Kitap adı: Klinik Diyaliz

     Bölüm: Hemodiyaliz hastalarında ilaç kullanımı

     Bölüm çevirisi: Elif Arı

    Çeviri Editörü: Prof. Dr. Emel Akoğlu

    891-926 pp., Güneş Tıp Kitapevi, 2009

C2. Kitap adı: Pocket companion to Brenner & Rector’s The Kidney Eighth Edition

      Bölüm adı: Böbrek Hastalığı Epidemiyolojisi

      Bölüm çevirisi: Elif Arı, Mehmet Koç

      Çeviri editörleri: Soner Duman, Mehmet Koç, Gültekin Süleymanlar

      189-197 pp., Güneş Kitapevi, 2012

C3. Kitap adı: Pocket companion to Brenner & Rector’s The Kidney Eighth Edition

      Bölüm adı: Diyet ve Böbrek Hastalığı

      Bölüm çevirisi: Elif Arı, Mehmet Koç

      Çeviri editörleri: Soner Duman, Mehmet Koç, Gültekin Süleymanlar

      637-648 pp., Güneş Kitapevi, 2012

C4. Kitap adı: Moleküler Üroloji – Ürolojik Hastalıkların Moleküler Temeli

     Bölüm adı: Nefrolojide İmmünolojik Mekanizmalar

     Bölüm yazarları: Elif Arı, Mehmet Koç

     Kitap editörleri: Levent Türkeri, Ayşe Özer, Fehmi Narter

     505-521 pp., Balkan Kitapevi, 2012

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Cetiner M, Kaygusuz I, Tecimer T, Arı E, Birtaş E, Noyan F, Adıgüzel C, Tuglular TF, Bayık M. Psödoretikülositoz görülen bir miyelodisplastik sendromu olgusu. Turkish Journal of Hematology, 2005; 22: 41-44.

D2. Odabaşı D, Arı E, Ekim H. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında görülen arteriyovenöz fistül anevrizmaları brakiyal bölgede daha sık gözlenir. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 2011; 23(2): 131-134.

D3. Odabaşı D, Ekim H, Arı E. Hemodiyaliz bağımlı son dönem böbrek yetmezliği hastalarında sekonder arterio-venöz fistül oluşturmak için prostetik greft yerine basilik ven transpozisyonu mu kullanalım? Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 2011; 23(2): 94-102.

D4. Odabaşı D, Kıymaz A, Başel H, Arı E. Hemodiyaliz bağımlı son dönem böbrek yetmezliği hastalarında sekonder arterio-venöz fistül oluşturmak için safen ven greft kullanalım mı? Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 2011; 20(2): 33-38.

D5. Odabaşı D, Arı E, Ekim H. Hemodiyaliz hastalarında safen ven veya bazilik ven transpozisyonu? Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon dergisi, 2011; 20(3): 265-271.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Arı Bakır E, Başpehlivan Z, Arıkan H, Aydın S, Macunluoğlu B, Atakan A, Eren Z, Tuğlular S, Yavuz Ş, Direskeneli H, Özener Ç, Akoğlu E. Lupus Nefritinde Renal Sağkalım. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2007, Antalya, Türkiye.  

E2. Arı Bakır E, Gül A, Arıkan H, Macunluoğlu B, Atakan A, Akoğlu E, Özener Ç. Hellp (Hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) Sendromu hastalarında Faktör H düzeyleri. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2007, Antalya, Türkiye. 

E3. Arı Bakır E, Arıkan H, Macunluoğlu B, Atakan A,Tuğlular S, Koç M, Özener Ç, Akoğlu E. Non Hodgin Lenfomada böbrek tutulumu; olgu sunumu. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2007, Antalya, Türkiye. 

E4. Kahveci A, Arıkan H, Arı E, Tuğlular S, Özener Ç. Periton diyaliz kateteri çekilmesi: Girişimsel nefroloji pratiğindeki yeri. 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.

E5. Arı E, Macunluoğlu B, Atakan A, Arıkan H, Tuğlular S, Özener Ç, Akoğlu E. Deneysel hayvan modelinde rapamisin ve tacrolimusun matür endotel hücreleri ve endotel progenitor hücreleri üzerine olan etkileri. 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.

E6. Macunluoğlu B, Atakan A, Arı E, Arıkan H, Tulunay A, Tuğlular S, Koç M, Demiralp E, Özener Ç, Akoğlu E. Deneysel hayvan modelinde mTOR inhibitörü ile beraber eritropoetin ve atorvastatin tedavisinin matür endotel hücreleri ve endotel progenitör hücreleri üzerine olan etkileri. 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye. 

E7. Atakan A, Macunluoğlu B, Arı E, Arıkan H, Tulunay A, Tuğlular S, Koç M, Demiralp E, Özener Ç, Akoğlu E. Deneysel hayvan modelinde takrolimusun periferik kan matür endotel hücresi ve endotel progenitör hücreleri üzerine olan etkileri. 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2008, Antalya, Türkiye.

E8. Arı Bakır E, Kedrah AE, Alahdab Y, Çakalağaoğlu F, Arıkan H, Kahveci A, Aşıcıoğlu E, Tuğlular S, Özener Ç. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde terlipressin uygulamasının renoprotektif etkileri. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2009, Antalya, Türkiye. 

E9. Kahveci A, Arı E, Aşıcıoğlu E, Nalçacı S, Arıkan H, Tuğlular S, Özener Ç. Periton diyaliz kateteri yerleştirilmesinde peritonit profilaksisi: oral ve parenteral sefuroksim aksetil'in karşılaştırılması. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon  Kongresi, 2009, Antalya, Türkiye. 

E10. Arı E, Kedrah AE, Alahdab Y, Çakalağaoğlu F, Arıkan H, Macunluoğlu B, Atakan A, Aşıcıoğlu E, Kahveci A, Koç M. Deneysel kontrast nefropatisi modelinde indometazin yerine tenoksikam. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2010, Antalya, Türkiye.

E11. Arı E, Kaya Y, Demir H, Keskin S. Kronik hemodiyaliz hastalarında sinakalset tedavisi sistemik oksidatif stresi azaltmaktadır. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye.

E12. Arı E, Kaya Y, Demir H, Keskin S. Kronik hemodiyaliz hastalarında oksidatif DNA hasarının endotel fonksiyonu ile korelasyonu. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye.

E13. Ozturkler M, Yesil EE, Ari E, Mese M. Böbrek nakilli hastada mukormikozis. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2012, Antalya, Türkiye.

E14. Aytug F, Yavuz A, Mese M, Ari E. Böbrek nakilli hastalarda 25(OH)VitaminD düzeyinin sol ventrikül hipertrofisi ve QT dispersiyonu ile ilişkisi. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2012, Antalya, Türkiye.