Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu Biyografi

Doğum Tarihi, Yeri: 20 Temmuz 1970, İzmir

Eğitim
- İlköğretim: İstanbul Levent İlkokulu
- Ortaöğretim: İstanbul Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve İzmir Bornova Anadolu Lisesi (1988),
- Tıp Fakültesi: Ege Ü. Tıp Fakültesi (1995)


Mesleki Yaşam
- Uzmanlık Eğitimi: Ege Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı
20 Temmuz 1995 - 20 Temmuz 1999

- Uzmanlık Dönemi: Ege Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı
21 Temmuz 1999 – 20 Nisan 2004

- Doçentlik Dönemi: Ege Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı
20 Nisan 2004 – 20 Eylül 2011

- Profesörlük Dönemi: Ege Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı
20 Eylül 2011’den günümüze



Mesleki Faaliyetler
- 1996’dan beri EÜTF Kardiyoloji Anabilim dalı’nda haftada 2 gün Lipid polikliniğini yürütmektedir.

- Uzmanlık döneminden itibaren EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi laboratuarında da aktif olarak çalışmaktadır.

- 2004’de ABD’da (San Diego) UCSD Thornton Hastanesi Pulmoner hipertansiyon merkezi’nde gözlemci olarak bulunmuştur. 2004’ten beri EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalında Pulmoner Hipertansiyon polikliniği yapmaktadır. 2008’de de EÜTF PAH Merkezi kurulmuştur ve burada da görevine devam etmektedir.



Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Faaliyetleri
- 1999 yılında TKD üyesi olmuştur.

- 2009 yılından beri Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma amaçlı projesinde Ulusal Koordinatör (National Coordinator) olarak görev yapmaktadır.

- TKD tarafından, Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin öncülük ettiği “Kadın Kalbinde Kırmızı Alarm (Red Alert for Women’s Hearts)” projesinde araştırıcı olarak görevlendirilmiştir ve bu amaçla kurulan Kadın kalp sağlığı grubunda TKD bünyesinde halen çalışmaktadır.