Doç.Dr.Nesligül Yıldırım Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’den 2000’de mezun oldu. 2000-2005 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji ihtisası yaptı. 2007’de doçent, 2013’de profesör oldu.

Koroner arter hastalığı ve ateroskleroza yönelik yapmış olduğu çalışma ile ‘Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’ kongresinde mansiyon ödülü kazandı. 2010 yılında Türk Kardiyoloji Derneği’ni, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nde temsil edecek en başarılı 20 genç kardiyologdan biri olarak seçildi.

Almanya’da Aachen Üniversitesi’nde ve Londra’da Imperial College’da klinik kardiyoloji ve ekokardiyografi ile ilgili çalıştı.

Hipertansiyon, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, ateroskleroz immunolojisi ve ekokardiyografi konuları ile ilgilenmektedir.

Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Amerikan Ekokardiyografi Cemiyeti’ne üyelikleri bulunmaktadır.