Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Biyografi

Doğum Tarihi: 30 Ekim 1967

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1991

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Tıp Fakültesi        İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi

1997

Yandal Uzmanlığı

İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi

2001

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Obez Kadın Hastalarda Vücut Yağ Miktarı ve Yağ Dağılım Tipinin Akciğer Fonksiyon Testlerine Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf Orhan

Yandal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Crush Sendromuna Bağlı Akut Böbrek Yetersizliği Nedeniyle İntermittan Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Diyaliz Membranlarının Rolü

Tez Danışmanı: Doç. Dr. S Tevfik Ecder

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                           İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1992-1997

Dr. Ar. Gör.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                            İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

1998-2001

Dr. Ar. Gör.

Vanderbilt University Medical Center Transplantation Unit (Nashville, Tennessee, ABD)

2000-2001

Uzman Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001-2003

Doçent Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5. Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı

2003-2005

Doçent Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nefroloji Klinik Şefi

2005-2010

Prof. Dr.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD/nefroloji BD

2010

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.    Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

2.    Türk Nefroloji Derneği

3.    European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association

4.    American Society of Nephrology

5.    International Society of Nephrology

6.    American Society of Transplantation

7.    European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association

8.    International Society of Peritoneal Dialysis

 

Ödüller :

1. Klinik Araştırma Görevlisi Ödülü (Clinical Scholarship Grant)              2000

International Society of Nephrology (ISN)

2. En İyi Genç Araştırmacı Ödülü                                                     2001

European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association

(ERA-EDTA 2001 Kongresi, Viyana)

3. Mansiyon Ödülü                                                                        2006

(16. Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya)

4. Certificate of Merit                                                                             2007

(36th EDTNA/ERCA International Conference 15-18 September 2007, Florence Italy)

5. Takdir Belgesi       (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü)                            2008

6. Sözlü sunum 3. Ödülü                                                                                 2009

(19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 18-22 Kasım 2009, Antalya)

7. Renin Akademisi Türkiye Proje Yarışması 2. Ödülü                                    2010

8. Takdir Belgesi       (İstanbul Valiliği)                                             2010

9.Poster sunum Mansiyon ödülü                                                                2010

(20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül 2010, Antalya)